donderdag, 7. juni 2007 - 11:43

Noord Hollandse PvdA fractie wenst buslijn Kennemerland-Schiphol

De raadsfracties van de PvdA afdelingen Haarlemmermeer, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal evenals de Statenfractie van de PvdA willen een onderzoek naar de mogelijkheid een snelle busverbinding te realiseren tussen Schiphol en Zandvoort. Het college van Gedeputeerde Staten ontvangt het verzoek tot onderzoek middels de behandeling van de Kaderbrief.

De PvdA wil investeren in bereikbaarheid in de Randstad. De verbinding zou meerdere voordelen hebben. Ontlasting van de N201 tussen Heemstede en Hoofddorp, verbetering van de bereikbaarheid van Schiphol, het Spaarneziekenhuis en de kust vanuit de Haarlemmermeer. Bovendien wordt het succesvolle Zuidtangent-concept dan ten volle benut.

De raadsleden van de verschillende fracties hebben het voorstel aan hun fracties voorgelegd en er is met enthousiasme op gereageerd. Statenlid Gohdar Massom is inmiddels ingelicht om het plan onder de aandacht te brengen bij de Provincie Noord Holland en de Stadsregio Amsterdam. Tevens zal hij het plan bij de gedeputeerde aankaarten.
Provincie:
Tag(s):