maandag, 15. januari 2007 - 9:32

Noordelijke personeelstekort neemt toe

Groningen

Hoewel in de noordelijke provincies nog altijd sprake is van een hogere werkloosheid dan landelijk moet voor bepaalde beroepen in de nabije toekomst rekening worden gehouden met een toenemend tekort aan personeel. Bij de technische beroepen geldt dat voor alle opleidingsniveau’s. Bij de hoger opgeleiden is er vooral een tekort in de medische richtingen.

Dit blijkt uit de maandag verschenen Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2007, die jaarlijks door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wordt samengesteld in opdracht van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), de noordelijke provincies en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

De werkgelegenheid is de afgelopen jaren gedaald, maar in de loop van 2006 is in alle regio’s weer een groei waarneembaar. In het Noorden zullen er in 2007 naar schatting 13.000 banen bij komen. Deze groei van meer dan 2% ligt zelfs iets boven het landelijk gemiddelde van 1,9% omdat er een sterke uitbreiding van de werkgelegenheid in de zorg- en onderwijssectoren wordt verwacht, die in de noordelijke regio relatief sterk vertegenwoordigd zijn. In de marktsector wordt ook voor de bouwnijverheid en de zakelijke diensten een werkgelegenheidsgroei van meer dan 2% verwacht. Daarmee volgt het Noorden de landelijke trend op de voet.

Overigens bedraagt het totale verlies aan banen sinds 2002 in het Noorden slechts 0,6% tegenover 0,7% landelijk. Dit betekent dat de noordelijke economie de gehele afgelopen periode van lage economische groei relatief goed is door gekomen. Binnen het Noorden is de werkgelegenheid in Groningen sinds 2002 relatief het meest gedaald (-0,9% per jaar). Deze daling is veel minder in Drenthe (-0,5%) en Fryslân (-0,4%). Over de wat langere periode 2001-2005 blijkt duidelijk dat de groei van de werkgelegenheid zich concentreert in de Friese kernzones langs de A7 en Westergo en in de kernzone Groningen-Assen.
Categorie:
Tag(s):