vrijdag, 9. februari 2007 - 10:58

Noordelijke politie samenwerking onverminderd verder

Regio

De politiekorpsen van Drenthe, Fryslân en Groningen gaan onverkort verder met het verstevigen van hun samenwerking. Het nieuwe regeerakkoord, waarin het debat over nationale politie wordt opgeschort, geeft daarvoor alle ruimte. De drie politiekorpsen hadden eerder zelf al het initiatief genomen om de noordelijke slagkracht te versterken.

Zo startte begin dit jaar de Noordelijke Recherche Eenheid, waarin 250 specialistische medewerkers de opsporing in het Noorden ondersteunen. Bovendien bouwt de politie samen met de brandweer en de ambulancezorg in de drie regio’s aan de noordelijke gemeenschappelijke meldkamer, die vanaf 2009 gaat draaien. Tegelijkertijd brengen de drie politiekorpsen hun 0900-8844-dienstverlening onder in een noordelijk politie servicecentrum.

Ook de ondersteuning op het terrein van personeel, financiën en facilitaire zaken wordt de komende jaren samengebracht in de noordelijke Shared Services.

De kwaliteit en de menskracht die deze krachtenbundeling de drie korpsen op gaat leveren, komen ten goede aan het politiewerk. Die blijft stevig verankerd in de steden en dorpen in het noorden. Het vergroten van de veiligheid en het terugdringen van de criminaliteit blijven de belangrijkste drijfveren voor de politiekorpsen in Drenthe, Fryslân en Groningen.
Provincie:
Tag(s):