donderdag, 25. januari 2007 - 10:50

Noorderzijlvest renoveert 15 rioolgemalen

Regio

Waterschap Noorderzijlvest gaat in drie jaar tijd vijftien rioolgemalen - pompstations die rioolwater van een stad of dorp naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie pompen - renoveren. Dit is nodig om een goede en betrouwbare bedrijfsvoering te blijven garanderen.

De pompen en de elektrotechnische installaties worden vernieuwd. Bouwkundig worden de gemalen gerenoveerd. De afvoercapaciteit wordt afgestemd op de capaciteit die in de nabije toekomst nodig is. Het gaat om de rioolgemalen Usquert, Warffum, Den Andel, Baflo, Winsum, wijk Lewenborg van Groningen, Dijkshorn bij Ten Boer, Reddeloos bij Loppersum, Garmerwolde, Thesinge, Stedum, Ten Post, Woltersum, Wirdum en Pierkensveld bij Leek.

De renovatie van de vijftien gemalen wordt in een keer aanbesteed en gegund. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2007, 2008 en 2009. Ruim voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden worden omwonenden geïnformeerd. De totale kosten worden geraamd op 4.415.000,-

Ook de afvoerleiding van het rioolgemaal Warffum naar het rioolgemaal Baflo wordt aangepakt, vanwege een te kleine afvoercapaciteit. De persleiding moet vervangen worden door een leiding van grotere diameter. De voorbereidingskosten voor her vervangen van persleiding worden geraamd op 65.000,-.
Provincie:
Tag(s):