maandag, 17. december 2007 - 10:56

Noordvleugel Randstad wordt metropoolregio Amsterdam

Amsterdam

De Noordvleugel van de Randstad gaat verder onder een nieuwe naam: Metropoolregio Amsterdam. Deze naamsverandering markeert een omslag. De stad is groter geworden dan de gemeente. Gezamenlijk worden de schouders eronder gezet om de internationale concurrentiekracht van deze metropoolregio te versterken.

Dat lieten de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest en gedeputeerde Ton Hooijmaijers van Noord-Holland na afloop van de 7de Noordvleugelconferentie afgelopen week in Hilversum weten. Bij de conferentie is een toekomstbeeld voor de metropoolregio voor 2040 vastgesteld. Metropoolregio Amsterdam kiest daarbij voor verdere bundeling van functies met betrekking tot wonen, werken en vrije tijd.

De metropoolregio Amsterdam moet zich tot 2040 zo ontwikkelen dat de regio de concurrentie op Europese schaal aankan. Speerpunten in de profilering zijn (ruimtelijke, economische, sociale en landschappelijke) diversiteit, duurzaamheid, bundeling en concentratie. In het toekomstbeeld voor 2040 zijn vier impulsen geformuleerd.

Ten eerste is dat de transformatie van stedelijke gebieden in de regio. Voormalige werkgebieden binnen de steden moeten worden omgevormd naar gemengde woon-werkgebieden. Ten tweede wordt de bereikbaarheid van de regio verbeterd door onder andere investeringen in adequaat openbaar vervoer op regionaal niveau. Ten derde wil de Metropoolregio Amsterdam zich duurzaam en klimaatbestendig ontwikkelen en ten vierde moet het landschap dat nu al bekend staat om zijn mooie en bereikbare landschappen beschermd en verder ontwikkeld worden.

Met een pakket aan maatregelen gaat de Metropoolregio Amsterdam de kwaliteit van het landschap in zijn gebied versterken. Een actieprogramma daartoe is aangenomen tijdens de conferentie. Een van de speerpunten in het actieprogramma is het tegengaan en aanpakken van de verrommeling in het gebied. Zo zullen de overheden van de Metropoolregio Amsterdam veel duidelijker vastleggen in beleidsplannen wat waar wel en niet kan, en veel steviger ingrijpen als er ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden.

De 7e Noordvleugelconferentie liet de meerwaarde zien van het informele samenwerkingsverband. Bestuurders zijn gekomen tot een eensgezinde stellingname waar het gaat om de toekomstige ontwikkeling van de regio.
Provincie:
Tag(s):