maandag, 28. mei 2007 - 23:00

Norm weert studenten, maar helpt niet tegen overlast

Groningen

Na discussies met buurtbewoners over de overlast die studenten
veroorzaken op verscheidene plekken in de stad, heeft het College van
Burgemeester en wethouders bekendgemaakt dat zij per 1 juni aanstaande een norm van maximaal 25% kamerverhuurpanden per straat zal invoeren. De Groninger Studentenbond zet vraagtekens bij dit besluit, omdat dit geen duidelijk oplossing is om iets te doen aan de overlastgevoelens van stadjers.

Van 2003 tot 2006 gold een norm van maximaal 9% kamerverhuurpanden per wijk. Deze norm is in 2005 afgeschaft, omdat deze niet te handhaven was. Veel panden verdwenen namelijk in de illegaliteit. Tot verbazing van de Groninger Studentenbond maakte het college afgelopen vrijdag in de
Groninger Gezinsbode bekend wederom een norm in te voeren, nu per straat.

‘Wij vragen ons af waarom de gemeente denkt dat een norm nu wel te
handhaven is. Waarschijnlijk zullen veel panden weer in de illegaliteit
verdwijnen. Huisjesmelkers vinden altijd wel een manier om toch te
verhuren aan studenten. Hiermee verergert het college het probleem, want op illegale panden kan de gemeente geen toezicht houden, waardoor er meer wanpraktijken zullen voorkomen’, aldus Nicolette Woestenburg, coördinator Studentenhuisvesting van de GSb.

Het op slot zetten van alle straten met meer dan 25% studenten is bovendien onnodig, omdat de problematiek slechts in enkele straten voorkomt. Woestenburg: ‘De gemeente zou meer energie moeten steken in het gericht aanpakken van overlast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan positieve activiteiten in een straat waar veel overlast voorkomt, zoals meer contact tussen inwoners. Het gaat niet alleen om geluidsoverlast, maar ook om rondzwervende vuilniszakken en fietsen die her en der verspreid staan. Daar zou de gemeente wat aan moeten doen, in plaats van een repressieve maatregel als een norm opnieuw in te voeren.’

De Groninger Studentenbond hoopt dat deze maatregel door het college nog eens goed wordt heroverwogen. Verhuurders zouden meer aandacht moeten hebben voor hun (student)huurders door iets te doen aan achterstallig onderhoud en te zorgen voor degelijke fietsenstalling. Dat er overlast ervaren wordt is een gezamenlijk probleem van omwonenden, studenten, de gemeente en de verhuurders. De maatregel van het college legt echter de hele schuld op het bordje van de student, die hiermee gestigmatiseerd dreigt te worden.
Provincie:
Tag(s):