zaterdag, 20. januari 2007 - 16:05

NS schaft 200 ontoegankelijke treinen aan

Utrecht

De bestelling door de Nederlandse Spoorwegen van 200 ontoegankelijke intercitytreinstellen staat haaks op het beleid van het kabinet voor een toegankelijk openbaar vervoer. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), de Vereniging Spierziekten Nederland en Stichting De Ombudsman zijn verbijsterd dat de NS ontoegankelijke intercitytreinen aanschaft, terwijl de minister wil dat over 25 jaar het openbaar vervoer geheel toegankelijk is.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat werkt stapsgewijs aan de toegankelijkheid van het spoorsysteem. Daartoe is in 2006 het ‘Implementatieplan Toegankelijkheid’ aangenomen. Dat plan zegt dat het spoor in 2030 voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het is voor de cliëntorganisaties onbegrijpelijk en onacceptabel dat de NS nu voor 433 miljoen een order plaatst die tegen dit beleid in gaat. De NS heeft zelfs niet de toegankelijkheid van de nieuwe treinstellen bij de bouwer aan de orde gesteld. Vreemd is dat de NS in 2005 bij dezelfde bouwer wel toegankelijke sprinters heeft besteld. Het kan dus blijkbaar wel.

De cliëntorganisaties hebben in een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat deze kwestie aan de orde gesteld. Zij vragen de minister om in te grijpen en de NS te houden aan de afspraken uit het ‘Implementatieplan Toegankelijkheid’.

De CG-Raad is al sinds de jaren tachtig in gesprek met de NS over de toegankelijkheid van het spoor. Het lijkt er echter op dat de NS geen rekening houdt met het toegankelijkheidsbeleid van de minister van Verkeer en Waterstaat.
Provincie:
Tag(s):