woensdag, 12. december 2007 - 13:35

NS verdubbelt aandeel groene stroom

Utrecht

NS verdubbelt haar aandeel groene stroom van 5% naar 10%. Daarmee wordt NS een van de vijf grootste private afnemers van groene stroom in Nederland. Dit maakte NS bekend tijdens haar jaarlijkse eindejaarsperslunch. Tijdens deze gelegenheid kondigde NS nog een
aantal stappen aan richting een duurzame bedrijfsvoering en werd een convenant ondertekend met Forest Steward Council (FSC) over het gebruik van duurzaam papier.

Tijdens de oudejaarsperslunch benadrukte president-directeur Aad Veenman dat het bedrijf deze doelstelling vooral wil realiseren door een verdere verbetering van de energie-efficiency. Daarnaast
verdubbelt NS het aandeel stroom uit duurzame bronnen van 5% naar 10%. Vorig jaar verdubbelde NS de hoeveelheid groene stroom al van 2,5% naar 5% van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt gebruikt om de treinen te laten rijden.

Om de energie-efficiency te verbeteren, koopt NS energiezuinige treinen en past ze bestaande treinen aan, zodat deze remenergie kunnen terugleveren aan het bovenleidingnet. Die energie
wordt weer gebruikt door treinen in de nabijheid. Ook organiseert het bedrijf cursussen energiezuinig rijden voor machinisten in samenwerking met een aantal andere Europese spoorwegmaatschappijen. Bovendien worden dieseltreinen schoner door gebruik te gaan maken van schonere gasolie met 100 keer minder zwavel.
Provincie:
Tag(s):