woensdag, 7. november 2007 - 12:39

Nummer-bewegwijzering voor bedrijven-terreinen in Roermond

Roermond

Voor de bedrijventerreinen in Roermond zal het landelijk systeem van nummerbewegwijzering worden ingevoerd. Vanaf de drie aansluitingen met de A73-Zuid zal naar de industrieterrein in Roermond worden verwezen. De nieuwe bewegwijzering zal waarschijnlijk eind dit jaar plaatsvinden, volgens de gemeente Roermond.

Roermond kiest er nu voor om de bedrijventerreinen van noord naar zuid in te delen in klassen van 1000, te beginnen bij 0 en te eindigen bij 9900. De grootte van de klasse hangt af van de grootte van het bedrijventerrein. Bedrijventerrein Reubenberg krijgt hierbij de klasse 0-1000, Roerstreek krijgt 6000-9000 (het grootste terrein) en bedrijventerrein Merum de klasse 9000-9900. Binnen de gehanteerde klasse krijgt iedere straat een eigen nummer toegewezen.
Provincie:
Tag(s):