donderdag, 1. november 2007 - 9:14

NVBR: Lange opkomsttijd brandweer verklaarbaar

Breukelen

De Nederlandse Verenging voor Brandweer en Rampenbestrijding (NVBR) vindt de gepubliceerde cijfers van het CBS verklaarbaar. Woensdag stelde het CBS dat in 70% van de meldingen de brandweer te laat komt. Volgens de NVBR worden door verschillende ontwikkelingen, zoals verkeersremmende maatregelen en een tekort aan brandweerpersoneel in een dagsituatie, de uitruktijden van de brandweer negatief beïnvloed.

De postcommandant van de brandweer Breukelen, Herman Lokhorst, zegt zich als brandweerkorps niet te herkennen in de cijfers van het CBS. ‘De ervaring in Breukelen leert dat wij ruim binnen de gestelde norm aanwezig zijn. Wij hebben de luxe positie dat er kantoorpersoneel in de kazerne werkt en een aantal in de nabijheid hiervan’, aldus lokhorst.

Om een overzicht te krijgen van het aantal beschikbare vrijwilligers, heeft Breukelen een afwezigheidsbord geïntroduceerd. Hierop kunnen de vrijwilligers aangeven wanneer zij afwezig zijn. Lokhorst:’ Wanneer er een tekort aan personeel dreigt kunnen wij direct maatregelen nemen. Zo kunnen wij een 2e post van Breukelen alarmeren om zo het tekort op te vangen. In het uiterste geval kunnen we personeel van de brandweer Utrecht inhuren’.

‘Een probleem waar wij wel eens op stuiten is dat melders een verkeerde plaats van het incident doorgeven. Hierdoor kan het voorkomen dat de aanrijdtijd iets langer is’, aldus de postcommandant van de brandweer Breukelen.
Provincie:
Tag(s):