dinsdag, 13. februari 2007 - 14:22

Officiële opening Schaapskooi

Oostburg

Donderdag 15 februari 2007 vindt de officiële opening plaats van de Schaapskooi van de Stichting Dijk- en Krekenbehoud. De bijeenkomst begint om 14.00 uur met enkele toespraken waarna gedeputeerde de heer W. van Zandbrink samen met voorzitter de heer K. Kostense de openingshandeling verricht. U bent van harte welkom bij deze officiële opening van de Schaapskooi aan de Mosterdweg 2 in Oostburg.

De nieuwe kooi is een grote verbetering ten opzichte van de zogenoemde schuur van "Punt". Deze locatie ligt dichter bij de graasgebieden en heeft nog 2 ha land als uitloopgebied voor de kudde. Vanwege zijn karakteristie-ke locatie maakt de schaapskooi onderdeel uit van één van de fietsknoop-punten in het Zeeuwse netwerk. Daarnaast is de uitwerking van het Wan-delnetwerk Zeeland op het Eiland van Cadzand in ontwikkeling.

Ook is naast de nieuwe schaapskooi een informatiecorner geplaatst waar interactief gegevens over de kudde verkrijgbaar zijn. Vooral voor jongeren is dit een interessant medium met name in de zin van educatie op natuur- en milieugebied.

De kudde zorgt voor het terugdringen van verruiging op de dijken, zodat de floristische waarde van de bloemdijken weer herstelt. Dit is in elk geval een aantrekkelijke bijdrage aan het Zeeuwse natuurbeleid en in het bijzonder aan het Actieplan Bloemdijken.

De kudde raakt op verschillende manieren het provinciaal beleid. West Zeeuws- Vlaanderen is een van de drie Nationale Landschappen in Zee-land. In deze streek, wordt gewerkt aan het beter zichtbaar maken van de groenblauwe dooradering van het landschap.
Provincie:
Tag(s):