donderdag, 27. december 2007 - 18:06

OM en politie reageren op omstreden boek Timmermans

Groningen

De afgelopen weken werden Regiopolitie Groningen en Openbaar Ministerie (OM) Groningen met enige regelmaat benaderd door de media met het verzoek om commentaar te leveren op (delen uit) het boek Tegendraads van Harrie Timmerman. Hij was in de periode 1999 tot 2005 tijdelijk gedetacheerd bij Regiopolitie Groningen.

Oscar Dros, (korpschef Regiopolitie Groningen), en Jan Eland,(hoofdofficier van justitie Groningen) reageren donderdag in een persverklaring op het boek.

Beiden willen niet ingaan op de strekking van het boek omdat er veel halve en hele onwaarheden in zouden staan. Daarnaast spelen veel zaken zich buiten de regio Groningen af. De redenering dat het boek bedoeld is om een bijdrage aan een betere politieorganisatie en Openbaar Ministerie wordt door hen dan ook sterk betwist.

Dat neemt niet weg dat een aantal, meer algemene thema’s niet onweersproken mogen blijven. Onderstaand een reactie van zowel de korpschef als de hoofdofficier van Justitie Groningen:

Zijn er in Groningse zaken ten onrechte verdachten veroordeeld?

De heer Timmerman beschrijft in zijn boek diverse zaken die hetzij zijn opgelost, danwel nog in onderzoek zijn. In één Groninger zaak suggereert hij dat iemand ten onrechte door de rechter is veroordeeld en dat hij dat ook aan de betrokken officier van justitie heeft gemeld. Met nadruk leggen wij deze suggestie terzijde. Er is geen relevante, niet onderzochte informatie voorhanden die zou kunnen leiden tot de conclusie dat een onschuldige veroordeeld is. Wij staan daarin gelukkig niet alleen; de reactie van de advocaat van de betrokken veroordeelde in het Dagblad van het Noorden spreekt boekdelen.

Daarnaast beschrijft de heer Timmerman diverse onderzoeken waarin de dader nog niet is gevonden en die dus nog niet zijn afgesloten. Gelet op het onderzoeksbelang gaan wij daar verder niet op in. De heer Timmerman beschrijft in zijn boek ook zijn persoonlijke opvatting over de voortgang van de strafzaak rond de tragische dood van Gonda Drent. Deze opvatting is onjuist. Het onderzoek in deze zaak is thans in handen van de rechter-commissaris die recent nog getuigen hoorde en het ligt in het voornemen van het Openbaar Ministerie om de zaak in het voorjaar van 2008 op zitting te brengen.

Hebben Regiopolitie Groningen en het OM Groningen problemen in de Schiedammer Parkmoord in de doofpot willen stoppen?

De Schiedammer Parkmoord heeft zich afgespeeld in de politieregio Rotterdam. Politie Groningen en Openbaar Ministerie Groningen hebben in dat onderzoek geen enkele rol gespeeld, overigens ook de heer Timmerman niet.


Waarom is het Cold Case team opgeheven in 2005?

In 2005 bereikten ons verontrustende signalen over het functioneren van het Groningse Cold Case Team. Deze signalen betroffen onder andere mediacontacten, buiten medeweten van politie- en OM-leiding, van een tweetal leden van het team, waaronder de heer Timmerman, in een Groningse zaak. Het resultaat van een interne audit was aanleiding om het Cold Case Team in de toenmalige opzet te ontbinden, mede tegen de achtergrond van onvoldoende resultaten.

Wel werd geconcludeerd dat de werkzaamheden van het Cold Case team, maar in een andere constructie, terug moesten komen. Dit heeft gestalte gekregen in de nieuwe Noordelijke Recherche Eenheid.

Is Harrie Timmerman door de Regiopolitie Groningen ontslagen vanwege zijn klokkenluiders rol in de Schiedammer parkmoordzaak?

Dit is feitelijk onjuist. De aanleiding van de ontbinding van de detacheringovereenkomst is de opheffing van het Cold Case Team op grond van de resultaten van een externe audit. Pas na beëindiging van zijn detacheringovereenkomst heeft de heer Timmerman in een uitzending van het programma Netwerk zijn beeld rond de Schiedammer Parkmoord naar buiten gebracht.
Provincie:
Tag(s):