maandag, 19. februari 2007 - 19:22

OM neemt afstand van suggesties mr. Moszkowicz

Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft mr. A. Moszkowicz een jaar geleden erop gewezen dat het aan de raadsman zelf is om te bepalen of en in hoeverre hij kan optreden voor de verdachte W.F. Holleeder. Het OM heeft de raadsman destijds ook per brief laten weten dat het OM niet de intentie heeft om hem in diskrediet te brengen. Het OM neemt ook nu krachtig afstand van dergelijke suggesties. Dit naar aanleiding van de persconferentie van Moszkowicz.

Het onderzoek tegen Holleeder en diens medeverdachten is een normaal strafrechtelijk onderzoek op basis van serieuze verdenkingen. Het onderzoek richt zich onder meer op de relatie tussen Holleeder en Endstra en niet op de raadsman. Onderzoek naar het privé-leven van de raadsman heeft dan ook niet plaats gevonden.

Het onderzoek bracht wel feiten aan het licht waaruit bleek dat de verdachte Holleeder zodanige contacten met derden, onder wie zijn raadsman c.q. diens kantoor, heeft onderhouden dat dit heeft geleid tot relevante getuigenverklaringen en andere stukken, die daarom zijn toegevoegd aan het dossier.

Centraal in het onderzoek staat en zal blijven staan de waarheidsvinding in de strafzaak tegen Holleeder. Er is geen strafzaak tegen mr. Moszkowicz.
Provincie:
Tag(s):