vrijdag, 23. februari 2007 - 15:12

Omgaan met depressieve medemensen

Middelburg

Op donderdagavond 8 en 22 maart a.s. geven Tineke Zeefeat, van de IZB en Jan Venderbosch, van ‘De Herberg’ een cursus met als thema ‘Nooit mooi weer – over omgaan met depressiviteit’ in de Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat 1 te Middelburg.

De avonden worden georganiseerd door de wijkgemeente De Ontmoeting in samenwerking met de IZB/ De Herberg en iedereen is welkom om de avond bij te wonen. De avond begint om 20.00 uur en is gratis.

Iedereen wordt in het leven geconfronteerd met moeilijke situaties. Een overlijden, omgaan met een handicap, conflicten, eenzaamheid, gebrek aan zelfvertrouwen of depressiviteit. Levenssituaties die grote invloed hebben op de manier waarop we in het leven staan, maar die ook ons geloof beïnvloeden.

Mensen vragen zich af waar God is, gaan twijfelen. Anderen vinden in hun moeilijkheden juist troost bij God en bij de gemeente. In crisissituaties kunnen mensen de kerk de rug toekeren, maar soms ook juist de kerk vinden. Het is dus belangrijk om als gemeente oog te hebben voor mensen in moeilijke situaties.

In het Missionair Diaconaal Centrum ‘De Herberg’ is veel ervaring opgedaan. Hier worden al vele jaren mensen opgevangen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben. Deze ervaringen zijn meegenomen in cursussen rondom verschillende thema's. Op donderdag 8 en 22 maart wordt één van deze cursussen in Middelburg gegeven.

De IZB is een vereniging voor zending in Nederland en De Herberg is een onderdeel van de IZB.
Provincie:
Tag(s):