dinsdag, 18. december 2007 - 9:59

Ondertekening convenant Raadplegen Derden

Leeuwarden

Nieuw Wonen Friesland en de gemeente Leeuwarden ondertekenden maandag 17 december het convenant Raadplegen Derden (RPL3). Met de ondertekening van het convenant door Hanneke Lens van de gemeente Leeuwarden (directeur Algemene Zaken) en Aukje Kooistra van Nieuw Wonen Friesland (manager Klanten & Wonen) hoeven huurders in de toekomst hun verhuizing voortaan enkel door te geven bij de woningcorporatie.

De gemeente Leeuwarden en Nieuw Wonen Friesland streven ernaar, halverwege 2008 het project draaiende te hebben. Huurders kunnen vanaf die tijd alle formele zaken rondom verhuizingen bij één loket regelen en hoeven niet apart naar de gemeente voor een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Ook een aparte aangifte van verhuizing bij de gemeente is niet meer nodig. Dit blijft echter wel tot de mogelijkheden behoren. Ook via het Digitale Loket kunnen Leeuwarders hun verhuizing doorgeven.

Het convenant levert niet alleen voordelen voor de huurder op, maar ook voor de woningcorporatie en de gemeente Leeuwarden. Voor de corporatie betekent het project onder andere een efficiënter proces rond het overeenkomen van een huurcontract. Bovendien is het een verbetering van de dienstverlening aan hun klanten.

Tezamen zorgen de verschillende werkwijzen voor een afname van de wachttijd bij de balie en een juiste en actuele bevolkingsadministratie. Huurders hoeven tenslotte steeds minder vaak naar de balie Publiekszaken van de gemeente Leeuwarden.
Provincie:
Tag(s):