dinsdag, 23. januari 2007 - 13:04

Ondertekening Intentie-overeenkomsten

Vlissingen/Middelburg

Woensdag 24 januari worden twee overeenkomsten ondertekend in de trouwzaal van het Stadhuis aan de Grote Markt. Het programma wordt bijgewoond door mevrouw A. Bertram (DG-VROM).

's Ochtends wordt een intentieovereenkomst ondertekend voor de samenwerking van de gemeente met RWS en de projectontwikkelaars van Garderen & Dekker en Proper Stok voor de omvorming van het Goese havengebied tot woonwerkwijk Waterstad Goes. Naar verwachting in juni kan een samenwerkingsovereenkomst ondertekend worden.

De ondertekenaars zijn:
Provincie Zeeland: gedeputeerde H. van Waveren
Gemeente Goes: wethouder M. Dieleman
RWS: directeur-bestuurder M. Sas
Van Garderen & Dekker: C. Dekker
Proper Stok: R. van Kalmthout

's Middags wordt een convenant in het kader van het Besluit Locatiegebonden Subsidies (woningbouwafspraken 2005 - 2010) ondertekend.

De ondertekenaars zijn:
Gemeente Goes: wethouder M. Dieleman
Gemeente Middelburg: wethouder A. de Vries
Gemeente Terneuzen: wethouder C. Liefting
Gemeente Vlissingen: wethouder T. Verhagen

Op grond van het Besluit locatiegebonden subsidies (BLS) worden in de periode tot en met 2009 8,3 miljoen euro aan rijksmiddelen ingezet voor de realisatie van woningen in het stedennetwerk Zeeland (Vlissingen, Middelburg, Goes en Terneuzen). In totaal is er voor het stedennetwerk Zeeland een taakstelling afgesproken van 4670 woningen, in eerste instantie te bouwen door Vlissingen en Middelburg. Voorzover Vlissingen en Middelburg dit aantal niet bouwen, mogen Goes en Terneuzen dit opvangen.

Als de woningbouwproductie verloopt volgens de fasering die in de afspraken is opgenomen bouwen Vlissingen en Middelburg samen 3550 woningen. Goes en Terneuzen komen dan in aanmerking voor subsidie voor 1120 woningen. De afspraken hierover waren al in december 2004 gemaakt, maar omdat Goes en Terneuzen geen deel uitmaken van het Rijkbeleid omtrent stedelijke regio's moest daarvoor nog een aanvullende afspraak gemaakt worden. Die afspraak wordt nu bevestigd met de ondertekening van het aanvullend convenant woningbouwafspraken.
Provincie:
Tag(s):