vrijdag, 8. juni 2007 - 14:35

Onderzoek besmetting E-coli bacterie nog niet afgerond

Hoofddorp

Het onderzoek naar de besmetting met de E-coli bacterie in een van de opslagkelders in het pompstation in Hoofddorp loopt nog.
Een grondige eerste inspectie van het gebouw, de dakbedekking en de betreffende kelder, heeft nog geen sluitende conclusie opgeleverd.

Gezamenlijk met onafhankelijk externe partijen zal PWN het onderzoek voortzetten. Uitslagen van diverse monsters bevestigen dat de besmetting zich alleen bevond in een van de opslagkelders.

Tijdens het onderzoek wordt daarom ook vooral gekeken naar de verschillen met de andere vijf opslagkelders. De staat van het gebouw is in dat opzicht voor alle zes de kelders gelijk.

Het RIVM heeft op woensdag 16 mei op uitgebreide schaal monsters genomen. Hierin zijn geen ziekmakende organismen zoals bacteriën en virussen aangetroffen. Voor alle zekerheid handhaaft PWN voorlopig het uitgebreide monsterprogramma in het hele gebied.

Wat eraan voorafging
Tijdens de dagelijkse controle van de drinkwaterkwaliteit was op dinsdag 15 mei de E-coli bacterie aangetroffen op pompstation Hoofddorp. De oorzaak lag in een van de opslagkelders. De betreffende opslagkelder is direct afgesloten. De aanwezigheid van de E-coli bacterie is een aanwijzing dat het drinkwater mogelijk is besmet met stoffen die gevolgen kunnen hebben voor maag en darmen, zoals buikpijn en diarree.

Uit voorzorg werd direct een kookadvies afgegeven. Het hele leidingnet is vervolgens dagen doorgespoeld en voortdurend gecontroleerd. Toen de bacterie enkele dagen niet meer werd aangetroffen in het drinkwater, werd het kookadvies op maandag 21 mei opgeheven. De betreffende opslagkelder is direct na de constatering leeggepompt, waarna is gestart met het onderzoek naar de mogelijke oorzaak.
Provincie:
Tag(s):