dinsdag, 30. januari 2007 - 15:27

Onderzoek in parkeergarage Hengelo

Hengelo

Het onderzoek naar de parkeergarage aan de BP Hofstedestraat in Hengelo is 30 januari voortgezet. De parkeergarage werd vrijdag op last van de gemeente per direct gesloten, toen bleek dat er mogelijk sprake was van een constructiefout.

De parkeergarage werd gesloten, nadat uit extern onderzoek was gebleken dat de belasting van een van de draagkolommen te groot was. De gemeente had opdracht tot het onderzoek gegeven op advies van eigen bouwtoezichters. Die waren ingeschakeld voor advies omdat de deklaag van de parkeervloeren herhaaldelijk losliet en er problemen waren met de waterafvoer bij de hevige regenval in augustus. Bij de controle werden kleine spanningsscheurtjes in vloeren geconstateerd. Dit was op zich niet verontrustend, maar zou voor de gemeente als eigenaar op termijn wel tot extra kosten kunnen leiden. Vandaar dat besloten werd hier extern advies over te laten uitbrengen. Tijdens dit onderzoek bleek dat de belasting van een van de draagkolommen te groot is.
Provincie:
Tag(s):