zaterdag, 17. februari 2007 - 8:49

Onderzoek naar gezinsleven Limburgse mijnwerker

Maastricht

De Provincie Limburg laat een onderzoek uitvoeren naar het gezinsleven van de Limburgse mijn werker. Volgens Provinciale Staten heeft een dergelijk onderzoek grote cultuurhistorische waarde.

In de loop der jaren is er veel onderzoek gedaan naar de Limburgse mijnen. Daarbij is echter nooit gericht gekeken naar de mijnwerker en zijn gezin. Omdat er nu nog met ex-mijnwerkers en hun gezinnen kan worden gesproken, dient het onderzoek niet langer te worden uitgesteld.

Het onderzoek moet resulteren in een wetenschappelijk rapport waarin de mijnwerker en zijn gezin centraal staan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: arbeidsverhoudingen, levensbeschouwing en geloof, emancipatie, economische banden, en de invloed van de mijnwerkers op de culturele ontwikkeling van Limburg en de mijnstreek.

Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten opdracht gegeven het initiatief over te nemen en het noodzakelijke te doen om de totstandkoming van het wetenschappelijk onderzoek op gang te brengen. Binnen een half jaar zullen Gedeputeerde Staten een voorstel aan Provinciale Staten voorleggen.
Provincie:
Tag(s):