zaterdag, 2. juni 2007 - 10:26

Onderzoek naar Lovergirls in Utrecht

Utrecht

Op voorstel van de ChristenUnie Utrecht start het college een onderzoek naar lovergirls in Utrecht. Mirjam Bikker, fractievoorzitter ChristenUnie, bracht dit onderwerp onder de aandacht van de gemeenteraad tijdens het bespreken van de Voorjaarsnota. Voordat de lovergirls kunnen worden aangepakt en de slachtoffers goede hulp kunnen krijgen is een onderzoek nodig.

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor loverboys. Deze jongens versieren meiden om ze vervolgens te prostitueren. Utrecht heeft stevig ingezet op de aanpak van loverboys. Sinds kort blijkt dat er steeds vaker signalen komen dat niet alleen jongens, maar ook meisjes actief zijn op dit gebied. Lovergirls is een nieuw fenomeen. Het verwijst naar de ‘loverboys’. De ‘girls’ gebruiken dure cadeaus en zo ontstaat een afhankelijkheidsvriendschap. Het gevolg hiervan is dat de meisje in de prostitutie belanden. Mirjam Bikker: ‘Lovergirls sluiten vriendschap met meisjes die in moeilijke omstandigheden verkeren of er op school uitliggen en buiten ze vervolgens volledig uit’.

Pretty Women, een project dat zich richt op minderjarige meisjes die een verhoogd risico lopen om in de prostitutie terecht te komen, liet de partij al weten dat zo’n onderzoek naar de ‘lovergirls’ een goed idee is. ‘Er is nog weinig bekend over dit fenomeen. Er zal meer inzicht moeten komen in de omvang en achtergrond van dit probleem’.

De gemeente Utrecht zal gaan samenwerken met verschillende hulpinstanties op dit terrein en de resultaten van de onderzoek zullen voor de Programmabegroting 2008 gepresenteerd worden.
Provincie:
Tag(s):