maandag, 15. januari 2007 - 18:38

Onderzoek naar overlast jongeren in Haaksbergen afgerond

Haaksbergen

Het uitgebreide onderzoek dat de politie en justitie hebben uitgevoerd naar de sinds 2003 in ernst en omvang toegenomen overlast van jongeren in de gemeente Haaksbergen is afgerond.

Van de 50 jongeren die bij de reeks van incidenten betrokken blijken hebben zich 17 voor kinderrechter of Officier van Justitie moeten verantwoorden, voor twee jongeren gaat dat nog gebeuren. Twee personen zijn vastgezet, negen anderen hebben een taakstraf gekregen.

Met een groep van 25 à 30 als ‘meelopers’ gekwalificeerde jongeren wordt een individueel traject gevolgd. Vorige week donderdag had de burgemeester met de jongeren die in het justitiële circuit terechtgekomen zijn en hun ouders op het gemeentehuis een afrondend gesprek.

Het feit dat de incidenten die jongeren in Haaksbergen veroorzaakten ook in ernst waren toegenomen was mede aanleiding voor een gericht onderzoek door de politie. Uit dat onderzoek bleek dat in de bewuste periode niet alleen de ernst van de incidenten was toegenomen maar ook het aantal jongeren dat hierbij betrokken raakte.

Intussen is besloten tot verder onderzoek naar het waarom van de plotselinge ‘opleving’ van de overlast in de voorbij periode én de vraag hoe de bestaande, door de gemeente in het leven geroepen, netwerken rond jeugd en jongeren hebben gefunctioneerd.
Provincie:
Tag(s):