zaterdag, 8. december 2007 - 21:29

Onderzoek naar tevredenheid cliënten Wmo

Emmen

De gemeente Emmen biedt ondersteuning aan mensen met lichamelijke beperkingen. Deze ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen hebben een scootermobiel of rolstoel nodig om zich te kunnen verplaatsen. Anderen hebben hulp nodig om het huishouden te runnen. Om te weten of de wijze van ondersteuning tegemoet komt aan de wensen van de cliënten, start de gemeente Emmen deze week met een klanttevredenheidsondezoek.

De gemeente levert deze ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente vindt het belangrijk om te weten wat mensen van de ondersteuning vinden. Daarom voert de gemeente een onderzoek uit.

Het onderzoek vindt plaats door middel van een korte schriftelijke vragenlijst waarin vragen worden gesteld over verschillende aspecten van de ondersteuning. De enquête wordt eind deze week verstuurd aan ongeveer 1000 willekeurig gekozen cliënten in de gemeente Emmen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door SGBO, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau. Naar verwachting zullen in het komende voorjaar de uitkomsten van het onderzoek bekend worden gemaakt.

De gemeente Emmen hoopt dat iedereen die een vragenlijst ontvangt, de tijd neemt deze in te vullen en terug te sturen. De gemeente heeft immers de mening van haar cliënten nodig om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften.
Provincie:
Tag(s):