woensdag, 12. december 2007 - 21:17

Onderzoek naar tevredenheid en vrije tijds-aanbod leidt tot nieuwe inzichten

Almere

Naar aanleiding van het onderzoek naar de tevredenheid onder de Almeerse jeugd over voorzieningen en activiteiten, heeft het college besloten het budget Jeugd en Vrije Tijd in 2008 in te zetten op sportbuurtwerk, playgrounds (buiten spelen) en naschoolse activiteiten. Daarnaast is er aandacht voor vrijetijdsactiviteiten die voor en door jongeren zelf georganiseerd worden. Dit sluit aan bij het onlangs vastgestelde actieplan jongerenparticipatie. Verder ziet de gemeente er scherper op toe dat de middelen voor jeugd en vrije tijd worden aangewend voor die zaken waar de kinderen en jongeren ontevreden over zijn

Almere wil in 2010 een aanbod van vrijetijdsbestedingen waar de jeugd meer tevreden mee is en vaker gebruik van maakt dan van het huidige aanbod. Het college vindt dit van belang omdat zinvolle vrijetijdsbesteding een belangrijke invloed heeft op het gezond en kansrijk opgroeien van Almeerse jeugd.
Provincie:
Tag(s):