dinsdag, 13. februari 2007 - 14:16

Onderzoek naar woonwensen en leefbaarheid

Hoogezand-Sappemeer

De woningcorporaties Talma, Volksbelang en de gemeente Hoogezand-Sappemeer voeren binnenkort gezamenlijk een onderzoek uit naar de woonwensen van inwoners en naar de waardering van de leefbaarheid in de gemeente. Het onderzoek zal antwoord geven op de vragen hoe tevreden men is met de huidige woonsituatie, of de inwoners verhuisplannen hebben, wat voor soort woning zij dan wensen en hoe tevreden men is over de leefbaarheid. De uitkomsten van dit onderzoek vormen een belangrijke basis voor het woonbeleid voor de komende jaren.

Elk huishouden in de gemeente Hoogezand-Sappemeer krijgt eind februari een vragenlijst in de bus. Daarin staan vragen over de huidige woonsituatie, eventuele verhuisplannen en kenmerken van de gewenste woning. Ook leefbaarheidsaspecten maken deel uit van het onderzoek met onder meer vragen over de woonomgeving, voorzieningen, veiligheid en vrije tijd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau Companen uit Arnhem. De verwerking van de enquêtes vindt anoniem plaats.

Ook potentiële starters worden in het onderzoek meegenomen. Ongeveer 1000 thuiswonende jongeren in de leeftijd vanaf 18 jaar tot en met 30 jaar krijgen eveneens een vragenlijst bezorgd. Zij kunnen uiteraard ook aangeven wat hun eventuele verhuisplannen zijn, waar hun voorkeuren naar uitgaan en hoe zij de leefbaarheid in de gemeente waarderen.

In 2003 heeft de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer het woonplan 2002-2006 vastgesteld. Dit woonplan geeft een visie op ontwikkelingen van het wonen in de gemeente. In het woonplan zijn uitgangspunten, doelstellingen en ambities voor de genoemde periode vastgesteld.

Aangezien de looptijd van het bestaande woonplan nu is geëindigd en omdat het belangrijk is om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen, werken de gemeente, Volksbelang en Talma nauw met elkaar samen om het bestaande plan te evalueren en een nieuw woonplan op te stellen.
Het nieuwe woonplan heeft de looptijd van 2008 t/m 2012. In dit woonplan zal het woonbeleid opnieuw uitgestippeld worden. Het schriftelijke huis-aan-huis onderzoek vormt een belangrijke basis voor dit nieuwe woonplan.
Provincie:
Tag(s):