vrijdag, 21. december 2007 - 13:21

Onderzoek nodig naar aanrijdingen met wild

Zeist

Afgelopen maandag 17 december is in de Statenvergadering besloten om onderzoek te gaan doen naar aanrijdingen met wild in de Provincie Utrecht. Een motie hiervoor was ingediend door de Partij voor de Dieren, samen met D66, Christen Unie, Groen Links, SP en Mooi Utrecht, en werd statenbreed aangenomen. De aanleiding is het feit dat er in de Provincie Utrecht jaarlijks tussen de 200 en 250 officiële meldingen binnenkomen van aanrijdingen met reeën. Daarnaast vindt een aantal aanrijdingen plaats dat niet gemeld wordt. De aanrijdingen kunnen forse materiele en immateriële schade tot gevolg hebben en ernstig dierenleed teweegbrengen.

Er zal in kaart worden gebracht op welke locaties de wildaanrijdingen plaatsvinden en wat de precieze aantallen zijn per locatie. Daarnaast zal worden geïnventariseerd welke maatregelen genomen zouden kunnen worden om de veiligheid van mens en dier op deze plekken te vergroten. Tot slot zullen de verschillende maatregelen naast elkaar gelegd worden naar kosten en effectiviteit voor de verkeersveiligheid.

De Partij voor de Dieren heeft al eerder dit jaar het belang benadrukt om iets aan de vele wildaanrijdingen te doen. Een mogelijke oplossing om de veiligheid te verhogen rondom plekken waar een groot risico is op aanrijdingen, is het plaatsen van elektronische detectieapparatuur. Rijkswaterstaat beveelt elektronische detectieapparatuur aan als een effectieve extra veiligheidsvoorziening. Ook verlaging van de verkeerssnelheid zal eventueel voor minder aanrijdingen kunnen zorgen. In de provincie Utrecht worden beide maatregelen echter nog niet toegepast. Dankzij de aangenomen PvdD-motie gaat de Provincie Utrecht gericht zoeken naar een effectieve oplossing.
Provincie:
Tag(s):