vrijdag, 19. januari 2007 - 16:48

Onderzoekt psychische hulp in Marokko

Den Haag

Minister Hoogervorst heeft de Nederlandse Zorgautoriteit gevraagd te onderzoeken of de geestelijke gezondheidszorg die RIAGG Rijnmond in Marokko verleent, ten laste komt van de AWBZ.

"Een vraag die daarbij speelt is of met deze zorgverlening de Regeling zorgaanspraken AWBZ, waarin het meereizen van hulpverleners vanuit in Nederland gevestigde zorgaanbieders naar het buitenland niet is toegestaan, wordt omzeild", schrijft de minister vandaag aan de Tweede Kamer. Verschillende Kamerleden stelden vragen over deze kwestie.

In 2005 is de Regeling zorgaanspraken AWBZ gewijzigd. Aanleiding was dat de RIAGG Rotterdam zijn AWBZ-verzekerde pati�nten op vakantie nareisde in Marokko, om daar ggz-zorg te verlenen. Kern van deze wijziging was dat alleen aanspraak bestaat op zorg door een in Nederland gevestigde instelling, voorzover die zorg door deze instelling in Nederland wordt verleend. Het nareizen van vakantiegangers is dus ongewenst.
Provincie:
Tag(s):