woensdag, 30. mei 2007 - 21:00

Ontbrekende schakel in fietspadennetwerk opgelost

Wethouder Braam van Coevorden en wethouder Holman van Emmen, hebben woensdagmiddag gezamenlijk het fietspad Noord-Sleen - Emmen geopend. Eind 2006 is er begonnen met de aanleg van het fietspad dat de ontbrekende schakel in het Zuidoost-Drentse fietspadennetwerk oplost. Daarnaast wordt, met de komst van het fietspad, de verkeersveiligheid van de route, waarvan veel scholieren en toeristen gebruik maken, verbeterd.

Door het ontbreken van een vrijliggend fietspad moesten fietsers, waaronder dagelijks vele scholieren, gebruik maken van de bestaande smalle en bochtige 80-km weg met aan weerszijden bomen.

Met de komst van het fietspad voldoen de gemeente Emmen en Coevorden aan een lang gekoesterde wens van verschillende partijen. Onder andere de Erkende Overlegpartner Westenesch, de werkgroep 'Fietspad Noord-Sleen - Emmen' en de aanliggende dorpsgemeenschappen hebben jaren voor een vrijliggend fietspad gepleit.

De totstandkoming van het fietspad, is een gezamenlijk project van de gemeenten Coevorden en Emmen. De totale lengte van het fietspad bedraagt 4200 meter, waarvan 1970 meter op Coevordens grondgebied en 2230 meter op Emmens grondgebied
Provincie:
Tag(s):