donderdag, 28. juni 2007 - 10:32

Ontruiming na lekkage gevaarlijke stof

Woudenberg

Op 27 juni 2007 omstreeks 13.30 uur zijn de politie en brandweer Woudenberg gealarmeerd over een gaslucht rond de Stationsweg Oost in Woudenberg. Na uitvoerig onderzoek is de bron aangetroffen bij het op- en overslagbedrijf van gevaarlijke stoffen Van Appeldoorn B.V. De betrokken instanties hebben direct besloten om de gasluchtveroorzakende werkzaamheden van het bedrijf stil te leggen.

De politie en brandweer hebben ter plaatse de geur waargenomen en zijn een onderzoek gestart naar de bron van het incident. Uit dit onderzoek is gebleken dat de geur werd veroorzaakt door de dampen van de stof isopreen. Na diverse metingen is geconcludeerd dat er in de omgeving geen direct gevaar bestond.

De bron van het incident is geconstateerd bij de firma Van Appeldoorn B.V.. Dit is een op- en overslagbedrijf van gevaarlijke stoffen op het bedrijventerrein “Parallelweg� in Woudenberg. Na een gezamenlijke inspectie van de brandweer, de gemeente Woudenberg, de milieudienst Gewest Eemland, de arbeidsinspectie en de adviseur gevaarlijke stoffen van de Veiligheidsregio Utrecht zijn direct de gasluchtveroorzakende werkzaamheden stilgelegd. De geur van de vrijgekomen stoffen zijn mogelijk nog waar te nemen, maar hebben geen gevolgen voor de volksgezondheid. Deze gaslucht zal in de loop van de dag geheel verdwenen zijn. Gisteren hebben uit voorzorg een aantal personen voor controle de huisarts bezocht. Zover als bekend zijn er geen schadelijke gezondheidsklachten geconstateerd.

Het vermoeden bestaat dat er tijdens de werkzaamheden in strijd is gehandeld met de afgegeven milieuvergunning. Vandaag zullen de bovengenoemde instanties bij elkaar komen om dit nader te onderzoeken en passende maatregelen te nemen. De gemeente Woudenberg houdt de omwonenden op de hoogte van de ontwikkelingen van het incident.
Provincie:
Tag(s):