dinsdag, 20. maart 2007 - 12:50

Ontslag burgemeester Bolhuis

Raalte

Bij Koninklijk Besluit van 15 maart 2007 is aan de heer C.A.P. Bolhuis, burgemeester van de gemeente Raalte, met ingang van 1 april 2007 eervol ontslag verleend.Grondslag voor het ontslag is het oordeel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat sprake is van een verstoorde verhouding tussen de burgemeester en de raad.

Het Rechtspositiebesluit burgemeesters biedt voor de afwikkeling van een dergelijke politiek-bestuurlijke situatie het relevante juridische kader. In artikel 44 van dit besluit is bepaald dat, anders dan op eigen aanvraag, aan een burgemeester ontslag kan worden verleend op ‘andere’ gronden.

In dit geval is dat de verstoorde verhouding tussen burgemeester Bolhuis en de gemeenteraad van Raalte.
Provincie:
Tag(s):