vrijdag, 8. juni 2007 - 15:23

ONVZ mag polis niet aanpassen

Utrecht

ONVZ mag volgens de voorzieningenrechter niet tussentijds de voorwaarden van haar aanvullende zorgverzekeringen wijzigen en daarmee de dekking beperken. De redenen van ONVZ voor de wijziging worden in de gegeven omstandigheden niet voldoende zwaarwegend geacht.

ONVZ wilde de polisvoorwaarden in april aanpassen omdat een beperkt aantal klanten excessieve bedragen claimde. Maar vele klanten hebben zich aangemeld bij ONVZ op basis van de reclamecampagnes waarin ONVZ zich profileert als betrouwbare zorgverzekeraar met een ruime dekking. Klanten van ONVZ mogen er volgens de rechter dan ook op rekenen dat zij voor een heel jaar voor de kosten gedekt zijn die in de polisvoorwaarden van januari 2007 zijn genoemd. Tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Die heeft ONVZ niet kunnen aantonen.

ONVZ heeft andere mogelijkheden om het excessieve claimgedrag in te perken en zou de personen om wie het gaat individueel moeten benaderen in plaats van polisvoorwaarden aan te passen waardoor alle cliënten gedupeerd worden.

ONVZ heeft niet of onvoldoende onderbouwd welke gevolgen dit verlies voor haar financiële positie heeft. De omvang van het verlies wordt bovendien beperkt omdat ONVZ per 1 januari 2008 opnieuw aanpassingen kan doorvoeren.
Provincie:
Tag(s):