vrijdag, 2. november 2007 - 20:28

Op pad voor een POP talkshow

Groningen

Vanaf maandag 5 november gaat het provinciebestuur letterlijk en figuurlijk op pad, op zoek naar de rechtstreekse dialoog met inwoners. Commissaris van de koningin Max van den Berg en alle gedeputeerden trekken zes avonden lang met een soort 'talkshow' langs diverse zalen in de provincie om met inwoners te praten over thema's die van belang zijn voor het nieuw Provinciaal Omgevingsplan (POP).

Het is de bedoeling dat het provinciebestuur de inwoners een aantal dilemma's voorlegt, waarover men hun mening kan geven. De rol van het provinciebestuur zal vooral een luisterende zijn: de inwoners zullen zoveel mogelijk aan het woord komen.

Naast deze zes publieksbijeenkomsten is er ook een bijeenkomst georganiseerd met als titel 'de Kamers van Groningen'. Op zaterdag 24 november bereidt een groep van zo'n 100 'gewone Groningers' - die zich hiervoor eerder dit jaar hebben aangemeld - een advies voor aan Gedeputeerde Staten over vier thema's. Zij worden hierbij ondersteund door deskundigen.

Het resultaat van alle raadplegingen wordt meegenomen in het nieuw Provinciaal Omgevingsplan, dat uiteindelijk in 2009 wordt vastgesteld. In het plan staat beschreven hoe de provincie er in de toekomst - qua ruimtelijk inrichting - uit moet zien. Thema's als wonen, werken, ondernemen, bereikbaarheid, milieu en veiligheid komen erin aan bod.

Provincie Op Pad 'talkshows':
maandag 5 november Baflo - Zalencentrum Concordia
dinsdag 6 november Stadskanaal – Theater Geert Teis
woensdag 7 november Marum – De Kruisweg
maandag 12 november Delfzijl – De Molenberg
dinsdag 13 november Winschoten – De Klinker
woensdag 14 november Groningen – Martiniplaza
Provincie:
Tag(s):