maandag, 4. juni 2007 - 16:47

Open Huis Rijkswaterstaat 9 juni

Regionaal

Voor de tweede maal in zijn bestaan houdt Rijkswaterstaat een landelijk Open Huis. Op zaterdag 9 juni openen meer dan dertig locaties, verspreid over het hele land, de deuren voor het publiek. Het Open Huis staat dit jaar in het teken van veiligheid.

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat werkt aan de bescherming tegen overstromingen en aan schoon en voldoende water voor alle gebruikers. Bovendien zorgt het voor de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, zowel op het rijkswegennet als op het netwerk van rijkswateren.

Rijkswaterstaat schept belangrijke voorwaarden voor de veiligheid, bereikbaarheid en economie van ons land. Zestien miljoen Nederlanders wonen, werken en recreëren in een rivierendelta die voor meer dan de helft beneden de zeespiegel ligt. Zonder de vijfentwintighonderd kilometer waterkering die Nederland rijk is, zou tweederde van ons land onder water komen te staan. Acht miljoen mensen zouden hun biezen moeten pakken en Amersfoort zou aan zee komen te liggen.

Rijkswaterstaat is met de gele wagens steeds prominenter aanwezig op de weg en met de gele patrouilleboten op het water. Dagelijks inspecteren medewerkers de wegen en waterwegen en treden zij op bij calamiteiten. Bij dat alles werkt Rijkswaterstaat nauw samen met andere regionale en lokale overheden en hulpverleners.

Rijkswaterstaat heeft ook oog voor wensen en behoeften van het publiek. En dat resulteert onder andere in een betere benutting van de (vaar)wegcapaciteit en het geven van actuele en betrouwbare informatie op maat. Automobilisten en schippers kunnen op basis van die informatie vlotter, comfortabeler en vooral veiliger van A naar B reizen.

Al deze werkzaamheden van Rijkswaterstaat worden belicht tijdens het Open Huis op 9 juni. Door een kijkje te nemen achter de schermen kunnen bezoekers kennis maken met de vele aspecten van het werk van Rijkswaterstaat en daarnaast ook zelf ervaren wat zij als (vaar)weggebruiker kunnen doen aan hun eigen veiligheid en die van de mede(vaar)weggebruikers. Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft in Gelderland en Overijssel drie locaties die te bezoeken zijn. Op het Wegstation Planken Wambuis in Wolfheze, bij het Pannerdensch Kanaal (nabij Hotel Rijnzicht in Doornenburg) en in Wierden bij de nog te openen A35 (nabij het Twentekanaal) valt zaterdag 9 juni tussen 10.00 en 17.00 uur van alles te beleven.

Meer details over het Open Huis van Rijkswaterstaat of over de andere Rijkswaterstaatlocaties die te bezoeken zijn, zijn te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/openhuis .

Tegelijk met het Open Huis van Rijkswaterstaat wordt op de locatie Pannerdensch Kanaal in Doornenburg maar ook aan de Europakade in Tolkamer het feit gevierd dat 300 jaar geleden de eerste schepen door het kanaal voeren. De 9e juni maakt deel uit van een scala van evenementen ter gelegenheid van dit jubileum waaraan behalve Rijkswaterstaat ook de gemeenten Lingewaard en Rijnwaarden deelnemen.

Alle informatie rondom het 300-jarig bestaan van het Pannerdensch Kanaal is te vinden op www.pannerdenschkanaal.nl
Provincie:
Tag(s):