vrijdag, 28. december 2007 - 16:17

Openbaar Onderwijs Hoorn gaat verder als stichting

Hoorn

Met ingang van 1 januari 2008 gaat de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Hoorn en Medemblik verder als zelfstandige stichting. De gemeenteraad van Hoorn ging in november 2007 met de verzelfstandiging akkoord. De nieuwe stichting draagt de naam Talent.

Talent wordt nu het ‘bevoegd gezag’ van negen openbare basisscholen in Hoorn en basisschool De Meridiaan in Medemblik. In totaal bezoeken ongeveer 2800 kinderen de scholen en verzorgen ongeveer 280 personeelsleden het onderwijs.

Tot 1999 viel de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het openbaar basisonderwijs volledig toe aan het gemeentebestuur van Hoorn. In 1999 droeg de gemeente deze bestuurlijke taken over aan een bestuurscommissie, die formeel deel uitmaakt van de gemeentelijke organisatie.

De volledige verzelfstandiging waartoe nu is besloten, heeft een aantal voordelen. Zo kan de stichting een eigen planning- & controlcyclus volgen, de stichting kan de administratieve organisatie zo inrichten dat op eenvoudige wijze verantwoording kan worden afgelegd aan het Ministerie van Onderwijs en er flexibel tussen Ministerie en scholen kan worden overlegd. Het bestuur wordt benoemd door Burgemeester en Wethouders van Hoorn op voordracht van een benoemingscommissie.
Provincie:
Tag(s):