dinsdag, 5. juni 2007 - 8:50

Opening gerestaureerde molen in Sint-Annaland

Sint-Annaland

Na een restauratie van ongeveer 10 maanden, wordt de molen in Sint-Annaland op vrijdag 8 juni 2007 om 14.30 uur officieel weer in gebruik genomen. De openingshandeling zal onder meer worden verricht door gedeputeerde van Waveren en wethouder van Dis.

Na een eerdere restauratie in de zestiger jaren werd in 2003 een aanvang gemaakt met een nieuwe restauratie. Op 18 juli 2003 werd de opdracht verstrekt aan TNO Bouwsystemen uit Delft en het bedrijf EcO2 uit Numansdorp om de behandelmethode tegen de bonte knaagkever en andere houtaantastende insecten uit te voeren. De molen werd hiervoor geheel ingepakt en de molenkast werd wekenlang bewerkt met hete lucht en de onderkast werd zuurstofarm gemaakt.

Vervolgens is in 2005 de opdracht verstrekt aan Adriaens Molenbouw Weert B.V. voor de uitvoering van de restauratie waarmee in 2006 is gestart. Bij deze restauratie zijn tal van onderdelen vervangen, is de molen geschilderd en is de molenberg opgehoogd en de versleten bestrating vervangen.De oplevering van de werkzaamheden vond plaats eind november 2006.

Spoedig na de bedijking van Sint-Annaland in 1476 is er op de zeedijk een standerdmolen gebouwd. Deze standerdmolen in Sint-Annaland is het oudste type windmolen in deze streek.

Door de eeuwen heen heeft de molen altijd een belangrijke functie vervuld als korenmolen. Na de Tweede Wereldoorlog brak er voor de molenaar en de molen een slechte tijd aan. In 1960 beëindigde de familie Kodde het maalbedrijf dat sinds 1881 drie generaties lang van vader op zoon was overgegaan. Zes jaar later werd de molen verkocht aan de gemeente Sint-Annaland. Na een restauratie werd de molen weer aan de familie Kodde in beheer gegeven. Nog steeds laat molenaar M.A. Kodde tegenwoordig de molen draaien. Hij wordt hierin bijgestaan door J. de Jonge, molenaar in opleiding.

2007 is het Jaar van de Molen. Landelijk vinden er allerlei activiteiten plaats op en rondom de molens. In Tholen wordt na de zomer een molendag georganiseerd.
Provincie:
Tag(s):