dinsdag, 27. februari 2007 - 8:41

Opening 'Jaar van de molens'

Middelburg

Op maandag 5 maart zal op de Seismolen, gelegen op het Seisbolwerk in Middelburg, door gedeputeerde drs H. van Waveren op een ludieke manier het startsein worden gegeven voor de activiteiten die in het kader van ‘Het jaar van de molens’ in Zeeland plaats zullen vinden. De gedeputeerde zal tevens een toelichting geven op het molenbe-leid van de provincie en op de criteria om in aanmerking te komen voor provinciale restauratiesubsidie.

Dit jaar is het 600 jaar geleden dat voor het eerst een poldermolen in ons land wordt vermeld.

De korenmolens, zoals we die hoofdzakelijk in Zeeland kennen, zijn veel ouder. Al in 1220 wordt in Zierikzee een getijmolen (werkte op eb en vloed) en in 1221 te Willemskerke, bij Hoek, een windmolen vermeld.
Zeeland kent nog ruim 80 monumentale molens, een rijk maar kostbaar bezit.

Het gaat echter niet zo geweldig met onze molens. Er is landelijk sprake van een grote restauratieachterstand bij molens, voor Zeeland alleen al 9 miljoen Euro, er zijn onvoldoende molenaars en ook de omgeving van veel molens komt meer en meer in de knel.

Voor Vereniging De Hollandsche Molen, de landelijke belangenbehartiger van onze molens, was dit dé reden om 2007 uit te roepen tot ‘Het jaar van de molens’.

De officiële start van dit jaar kreeg onlangs landelijk aandacht, maar ook in onze provincie zullen diverse activiteiten plaats vinden. Deze zullen worden toegelicht door de voorzitter van de vereniging van De Zeeuwse Molen, dhr. A. Verbree.
Provincie:
Tag(s):