vrijdag, 8. juni 2007 - 15:23

Opening JOP Matenpark

Apeldoorn

Jongeren in De Maten hebben sinds kort een plek waar zij bij elkaar kunnen komen zonder overlast te veroorzaken voor bewoners. In het Matenpark, naast de skatebaan en De Heemgaard, kunnen de jongeren na schooltijd terecht in het JOP (JongerenOntmoetingsPlaats).Op dinsdag 12 juni om 19.00 uur is de officiële opening door wijkwethouder Rob Metz. Tijdens de opening zorgen enkele dj’s uit de wijk voor de muzikale omlijsting.

Jongeren hebben de behoefte om samen te komen, iets wat door buurtbewoners soms als overlast wordt ervaren. De problemen tussen de jongeren en bewoners van De Gaarden dreigden medio 2005 zo te escaleren dat besloten werd een JOP te realiseren. Samen met de jongeren, bewoners en vertegenwoordigers van de buurt- en wijkraad heeft de gemeente gezocht naar een geschikte locatie. Dit is dus de plek in het Matenpark geworden.

Het JOP zal gebruikt worden door de schooljeugd – vooral tijdens de pauzes van De Heemgaard – en ’s avonds door de oudere jeugd.
Provincie:
Tag(s):