vrijdag, 2. november 2007 - 7:00

Openluchtzwembad mag toch worden gesloopt

Bladel

Nadat de raad in maart besloot het zwembad definitief te sluiten, heeft het college van burge-meester en wethouders een vergunning afgegeven voor de sloop van het zwembad. Tegen deze sloopvergunning werden bezwaren ingediend. Om te voorkomen dat met de sloop zou worden begonnen voordat op het bezwaarschrift tegen de sluiting is beslist, hebben de bezwaarmakers (Stichting ABS en Brom Fiscaal & Juridisch Adviesbureau) een voorlopige voorziening tegen de sloop aangevraagd bij de rechtbank.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek van Brom Fiscaal & Juridisch Adviesbureau (BFJA) afgewezen. Naar aanleiding van het verzoek van de Stichting ABS besloot de rechter in augustus de sloopvergunning te schorsen tot twee weken nadat het besluit bekend gemaakt is dat de gemeenteraad zou nemen over het bezwaarschrift tegen sluiting van het zwembad.

Op 20 september heeft de gemeenteraad besloten de bezwaren van de Stichting ABS en BFJA niet ontvankelijk te verklaren en op 6 oktober zou dus met de sloop gestart kunnen worden. Op 5 oktober echter is door ABS en BFJA opnieuw een voorlopige voorziening aangevraagd. De rechter heeft toen direct de sloop opnieuw opgeschort en op 23 oktober zijn de partijen weer gehoord.

Op 1 november heeft de rechtbank meegedeeld dat het verzoek van BFJA en ABS niet wordt ingewilligd, waarmee het besluit van 5 oktober ongedaan wordt gemaakt en de schorsing van de sloopvergunning is opgeheven.

Het college kan het openluchtzwembad nu laten slopen. De opdracht daarvoor is inmiddels op-nieuw verleend aan de firma Van Kaathoven.

Hiermee staat ook de weg open om verder uitvoering te geven aan de door de gemeenteraad vastgestelde notitie “uitgangspunten en randvoorwaarden de Smagtenbocht� voor de verdere ontwikkeling van het terrein.
Provincie:
Tag(s):