woensdag, 12. december 2007 - 10:04

Opkomsttijd brandweer wordt wettelijk vastgelegd

Den Haag

Minister Ter Horst gaat wettelijk vastleggen hoe snel de brandweer bij een brand of ander incident moet zijn. In de meeste gevallen zal dat binnen 8 minuten zijn, maar er zijn ook gebouwen of incidenten denkbaar waarvoor een snellere opkomsttijd nodig is.

Met maatregelen waardoor een brand eerder ontdekt wordt of een brand wordt vertraagd, kan de brandweer in bepaalde gevallen juist ook een langere opkomsttijd aanhouden. De minister zal deze verschillen in de regelgeving mogelijk maken. Op dit moment is nergens wettelijk vastgelegd hoe snel de brandweer bij een incident moet zijn.

Dit schrijft minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) aan de Tweede Kamer bij een rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) over de opkomsttijden van de brandweer.

Uit het inspectierapport blijkt dat de brandweer nu veel meer tijd nodig heeft om bij een brand of ongeluk te komen dan vijftien jaar geleden. Brandweerkorpsen doen er in 70 procent van de gevallen langer dan 8 minuten (de huidige professionele norm) over, steeds vaker duurt het 12 tot 15 minuten. Oorzaak is vooral dat brandweervrijwilligers in hun reguliere baan steeds verder van de kazerne werken. Ook spelen verkeersmaatregelen als rotondes, drempels en paaltjes een rol.

De opkomsttijd van de brandweer bestaat uit drie onderdelen:
- het verwerken van de melding in de meldkamer;
- het opkomen van de vrijwilligers naar de kazerne, omkleden en wegrijden (uitruktijd); bij beroepsbrandweer zijn de brandweermensen al op de kazerne, en is de uitruktijd dus korter;
- de rijtijd naar de brand.

De Inspectie OOV geeft in het rapport een aantal tips om de opkomsttijd te verkorten. Een greep daaruit:
Het verwerken van de melding in de meldkamer kan eenvoudiger en daardoor sneller. Het aantal beschikbare vrijwilligers in de buurt van de kazerne kan omhoog door een bredere werving, maar ook door vrijwilligers overdag bij een andere brandweer in te delen (vlak bij hun werk) dan buiten werktijd (in hun woonplaats). Files op weg naar de kazerne zijn te omzeilen met brommer of scooter. De rijtijd naar een brand kan beperkt worden als brandweerwagens niet in een kazerne maar op strategische locaties paraat staan, met bemanning in de buurt. Verder moet de brandweer in de gemeenten meepraten over verkeersbelemmerende maatregelen en de aanleg van wegen en viaducten naar nieuwbouwwijken.

Grote winst is te boeken als een brand eerder wordt ontdekt (met rookmelders) of als een brand minder snel om zich heen grijpt (met brandvertragende maatregelen).

Als al dit soort maatregelen niet helpt en de opkomsttijden blijven in een bepaalde regio of gemeente een probleem, dan zijn ingrijpender maatregelen nodig. Dat kan het bijbouwen of verplaatsen van kazernes zijn, of het overgaan naar een meer permanente bezetting van kazernes.
Provincie:
Tag(s):