dinsdag, 12. juni 2007 - 13:51

Opleiden ongediplomeerde studenten blijkt succes

Het opleiden van onvoldoende gediplomeerde studenten, een experiment dat Fontys Hogescholen twee jaar geleden begon, is een succes gebleken. Dit melden de Fontys Hogescholen.

Sinds de start van het experiment kunnen studenten die wel de vereiste deskundigheid, maar nog niet het benodigde diploma hebben, tot het hbo toegelaten worden. Zij worden na een zorgvuldige selectie toegelaten. Analyses van studieprestaties laten zien dat zij het even goed doen in de propedeuse als reguliere studenten.
Fontys Hogescholen is de enige hogeschool in het land waarvan de afgelopen twee jaar bijna alle opleidingen experimenteerden met flexibele toelating. In die periode zijn 119 ongediplomeerde kandidaten toegelaten tot het onderwijs. Fontys draagt hiermee bij aan de overheidsdoelstelling meer ‘hoger opgeleide kenniswerkers’ op te leiden voor de arbeidsmarkt.

De geselecteerde studenten doorlopen in de zomermaanden een strenge toelatingsprocedure. Het gaat om personen tussen de 16 en 21 jaar die onvoldoende vooropleiding hebben, maar die wel op een andere manier beschikken over de juiste vaardigheden. Bijvoorbeeld mbo-, vwo- of havo-leerlingen die om bepaalde reden nét niet hun eindexamen hebben gehaald, maar wel het niveau hebben.

In principe is toelating tot alle circa 150 opleidingen bij Fontys mogelijk, met uitzondering van de numerus fixus opleidingen (Journalistiek en Fysiotherapie), de opleidingen met aanvullende eisen (Kunsten, Sport en Logopedie) en de recent gestarte opleiding Toegepaste Psychologie.
Provincie:
Tag(s):