donderdag, 31. mei 2007 - 16:23

Oprichting Besloten Vennootschap (BV) eenvoudiger

Den Haag

Het wordt makkelijker om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) op te richten omdat de regels voor deze rechtsvorm worden vereenvoudigd. Dit levert het bedrijfsleven veel voordelen op.

Een en ander blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Van der Hoeven van Economische Zaken vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Ondernemers krijgen meer vrijheid bij de inrichting van kleinere ondernemingen, joint ventures en concerns, waardoor zij beter en sneller kunnen inspelen op veranderingen in de markt en hun concurrentiepositie kunnen versterken. De grotere vrijheid die ondernemers wordt geboden, blijkt vooral uit de ruimere mogelijkheden om in de statuten af te wijken van bepalingen in de wet. Voorbeelden daarvan zijn de mogelijkheid dat iedere aandeelhouder zijn eigen bestuurder benoemt, de uitgifte van stemrechtloze aandelen en meer gelegenheid om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden.

Daarnaast worden onnodige belemmeringen voor het bedrijfsleven in bestaande regelgeving weggenomen. Belangrijk is de afschaffing van het minimumkapitaal van 18.000 euro als startkapitaal. Ondernemers kunnen in het nieuwe systeem zelf kiezen welk bedrag zij bij de oprichting van de bv inbrengen. Dit zal naar verwachting een gunstig economisch effect hebben omdat het voor kleinere en startende ondernemers makkelijker wordt om te kiezen voor een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Het maakt investeren in de onderneming aantrekkelijker. Ook de verplichte blokkeringregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura worden afgeschaft.

Bij de voorbereiding van het wetsvoorstel heeft de bv-regeling op de Nederlandse Antillen als inspiratiebron gediend. Een rapport met aanbevelingen van de Nederlands-Nederlands Antilliaanse werkgroep concordantie rechtspersonenrecht is in het wetsvoorstel verwerkt.
Categorie:
Tag(s):