donderdag, 12. juli 2007 - 15:17

Opsteken middelvinger naar politie toch strafbaar

Arnhem

De meervoudige strafkamer van het Gerechtshof Arnhem heeft donderdag uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen een 25-jarige man die op 25 mei 2006 in Almelo zijn middelvinger opstak tegen twee politieagenten. Ter discussie stond of het opsteken van een middelvinger naar politieagenten kan worden opgevat als een belediging in de zin van het Wetboek van Strafrecht. Het gerechtshof Arnhem veroordeelt de opsteker van de middelvinger wegens het beledigen van ambtenaren.

In augustus 2006 werd de man door de politierechter in Almelo vrijgesproken, omdat naar het oordeel van deze politierechter het door verdachte gebezigde gebaar, in het algemeen aangeduid als het “fuck-off� gebaar, weliswaar hoogst onbeschoft was, maar niet beledigend en strafbaar in de zin van het Wetboek van Strafrecht. Het Openbaar Ministerie is hiertegen in hoger beroep gegaan.

Het gerechtshof Arnhem acht bewezen dat de man vanuit een auto zijn middelvinger heeft opgestoken in de richting van twee politiefunctionarissen in uniform. De man heeft hierbij deze politieagenten aangekeken en heeft zijn middelvinger een aantal seconden opgestoken gehouden. De politieagenten voelden zich hierdoor naar eigen zeggen beledigd.

Het hof is van oordeel dat in het onderhavige geval het opsteken van de middelvinger slechts kan worden begrepen als een uiting van grote minachting tegenover de betreffende politiefunctionarissen en daarmee als een gebaar dat de strekking heeft de politiefunctionarissen tot wie het gebaar was gericht in hun eer en goede naam aan te tasten.
Provincie:
Tag(s):