donderdag, 31. mei 2007 - 19:00

Opstelten wil geen softdrugsverkoop in buurt school

Rotterdam

Burgemeester Opstelten wil dat coffeeshops binnen een straal van hemelsbreed 200 meter en 250 meter loopafstand van scholen per 1 januari 2009 stoppen met de verkoop van softdrugs. Het gaat om voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Voor speciaal basisonderwijs geldt de regel van directe nabijheid. Dit voornemen heeft gevolgen voor waarschijnlijk 27 van de 62 coffeeshops, zo meldt de gemeente Rotterdam.

Reden voor deze maatregel zijn de zorgwekkende toename van het gebruik onder jongeren en de gezondheidsrisico's van softdrugs. Ook een strenge handhaving van de minimumleeftijd van 18 jaar moet het softdrugsgebruik terugdringen. Het gebruik moet door deze maatregelen minder vanzelfsprekend worden. De burgemeester bespreekt zijn voornemen binnenkort met vertegenwoordigers van coffeeshophouders. Uiterlijk 1 oktober a.s. valt een definitief besluit.

De beperking van het softdrugsaanbod en vermindering van het gebruik door jongeren zijn twee van de vijf pijlers van het nieuwe coffeeshopbeleid. Andere onderdelen zijn scheiding van markten tussen soft- en harddrugs. Toch moeten coffeeshops blijven bestaan om illegale verkoop te voorkomen. De vierde pijler is het optreden tegen illegale verkoop en criminele organisaties achter hennepkwekerijen. Tot slot blijven gemeente en politie streng optreden tegen overlast en verloedering rondom coffeeshops.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat softdrugsgebruik kan leiden tot beschadiging van de hersenen. Dit veroorzaakt concentratiestoornissen en schoolachterstanden. Ondanks extra voorlichting en een leeftijdsgrens van 18 jaar is het gebruik onder 16- en 17-jarigen toegenomen. Het problematisch gebruik van softdrugs is bij kwetsbare groepen - zwakbegaafde jongeren, jongeren die spijbelen en zwerfjongeren - toegenomen. Ook is er een relatie met overlastgevend en crimineel gedrag. Bovendien hebben softdruggebruikers een grotere kans om ook harddrugs te gaan gebruiken. De meeste jongeren beginnen vanaf hun 16e jaar met softdrugs. 13% Van de Rotterdamse scholieren gebruikt softdrugs.

Het terugdringen van verkooppunten van softdrugs in de buurt van scholen is opgenomen in het Collegeprogramma 2006 -2010. Voor 1 oktober a.s. bepaalt de gemeente de exacte loopafstand tot scholen. Op basis van de meetresultaten is dan precies bekend welke coffeeshops hun verkoop moeten staken.
Provincie:
Tag(s):