woensdag, 13. juni 2007 - 15:53

Opvolging gedeputeerde Van Ginkel

Middelburg

De statenfractie van de ChristenUnie heeft dinsdag aan het college laten weten Frans Hamelink voor te dragen als opvolger van Jaap van Ginkel. Het college is verheugd over de snelheid en de kandidaat van de voordracht. Vorige week werd bekend dat Jaap van Ginkel op grond van medisch advies ontslag neemt als gedeputeerde van de Provincie Zeeland.

Dinsdag heeft de statenfractie van de ChristenUnie, in overleg met het provinciaal bestuur van de partij, aan GS laten weten Frans Hamelink voor te dragen als opvolger van Van Ginkel.

Het college van gedeputeerde staten is verheugd over de snelheid waarmee de statenfractie van de ChristenUnie de opvolging van de heer Van Ginkel heeft opgepakt. Ook is het college zeer te spreken over kandidaat-opvolger Frans Hamelink. Toine Poppelaars: "De heer Hamelink heeft een brede achtergrond, aangezien hij zeer actief is geweest in het politiek, maatschappelijk en zakelijk leven.

De heer Hamelink is een ervaren bestuurder en bovendien op zeer korte termijn beschikbaar. Dat hij uit Zeeuws-Vlaanderen komt, is een pré. Dit college heeft grote ambities in Zeeuws-Vlaanderen en dan is het fijn dat een collegelid er woont."
De benoeming van Frans Hamelink als gedeputeerde staat geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten van 29 juni a.s.

Uitgaande van de benoeming van de heer Hamelink, zal hij de volledige portefeuille van de heer Van Ginkel overnemen. Het betreft de volgende portefeuilles:

- Waterhuishouding
- Waterkeringen
- Coördinatie Deltawateren
- Natuur en Landschap
- Landinrichting
- Organisatie waterschappen
- Rondom het Veerse Meer
- Nationaal landschap Walcheren
- Staats-Spaanse Linies
- Nationaal landschap Zak van Zuid-Beveland

Tot de benoeming van de heer Hamelink zal Marten Wiersma eerste aanspreekpunt zijn voor de waarneming van bovenstaande portefeuilles.
Provincie:
Tag(s):