vrijdag, 21. september 2007 - 17:53

Oud brandweer-commandant wordt vervolgd

Veldhoven

Het strafrechtelijk onderzoek van de Rijksrecherche naar de 59-jarige oud-brandweercommandant uit Veldhoven is inmiddels afgerond.
De officier van justitie te 's-Hertogenbosch heeft besloten dat dit onderzoek voldoende bewijs heeft opgeleverd om deze oud-brandweercommandant strafrechtelijk te vervolgen.

De man wordt ervan verdacht dat hij tussen 29 mei 1998 en 29 augustus 2006 verschillende goederen heeft verduisterd waarover hij kon beschikken uit hoofde van zijn functie als brandweercommandant. Het gaat hierbij onder andere om kleding en bureaumeubilair.
Daarnaast wordt de oud-brandweercommandant verdacht van valsheid in geschrifte. Hij zou tussen 1 januari 2003 tot en met 22 juli 2006 de presentielijsten van de brandweer verschillende malen onjuist hebben ingevuld.

Het OM legt als strafverzwarende omstandigheid ten laste dat verdachte bij het plegen van deze feiten gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middelen die hem door zijn ambt geschonken zijn.

De man zal worden gedagvaard voor de Meervoudige Kamer van de rechtbank in 's-Hertogenbosch. Er is nog geen zittingsdatum bekend.
Provincie:
Tag(s):