dinsdag, 11. december 2007 - 17:47

Oude kerk komt in handen van St. Wildervanck-Wildervank

Wildervank

De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Wildervank zijn samengegaan met als gevolg dat de zondagse diensten nu gezamenlijk worden gehouden. Stichting Wildervanck-Wildervank heeft zich steeds ingezet voor het behoud van de cultuurhistorische waarden in het dorp en dus ook voor wat nu heet de "Oude Kerk".

Het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente, de oudste kerk in de gemeente Veendam, gesticht in 1659 naar aanleiding van de bekende legende van Margaretha Hardenberg en de adder wordt niet meer gebruikt.

Op Woensdag 12 december, om 15.00 uur passeert de acte van overdracht tussen het college van kerkrentmeesters en de gemeente Veendam enerzijds en de Stichting Wildervanck-Wildervank anderzijds.

Voor een symbolische bedrag wordt de stichting eigenaar van het kerkgebouw en omliggende begraafplaats. Stichting Wildervanck-Wildervank gaat zich inzetten voor het instandhouden voor het nageslacht en daarnaast wegen zoeken voor een passend gebruik van dit oudste cultuurmonument van Veendam-Wildervank.
Provincie:
Tag(s):