donderdag, 15. maart 2007 - 10:44

Oude Rijn krijgt oorspronkelijke loop terug

Utrecht

Leidsche Rijn krijgt zijn 'Vikingrijn'. Tussen 2007 en 2010 herstelt de gemeente Utrecht de oorspronkelijke waterloop van de Oude Rijn in dit gebied. De Vikingrijn krijgt een recreatieve functie in het Leidsche Rijn Park. Het tracé voor de Vikingrijn is al opgenomen in de plannen voor Leidsche Rijn Park. Mede dankzij een subsidie van € 3,3 mln van de Bestuurs Regio Utrecht, kan de gemeente Utrecht vijf jaar eerder dan gepland starten met de aanleg van de Vinkingrijn. Nog dit jaar wordt begonnen met het deel dat in de Binnenhof ligt. In 2010 is het laatste tracé gepland.

Door het graven van de Vikingrijn op de plaats van de Oude Rijn, keert de waterloop terug die duizenden jaren het landschap ten westen van Utrecht heeft bepaald. De Vikingrijn is in totaal ongeveer vier kilometer lang en doorsnijdt en verbindt alle delen van het Leidsche Rijn Park. De breedte varieert, maar is overal minimaal 10 meter. Door deze breedte wekt de Vikingrijn in het hele park de suggestie van een rivier en kunnen de mensen er goed recreëren. Op enkele plekken op het tracé is medewerking van bewoners nodig om de Vikingrijn te kunnen realiseren.

De direct aanwonenden zijn op 14 maart of al eerder geïnformeerd. De overige omwonenden worden op 29 maart tijdens de bewonersavond over de Binnenhof West op de hoogte gebracht en tijdens een algemene informatiebijeenkomst over het park in mei.

Wat de Vikingen al in de negende eeuw deden, kunnen bewoners van Leidsche Rijn vanaf medio 2010 ook: al varend over de Rijn op jacht naar de rijkdommen in de omgeving. Voor de Vikingen waren de rijke handelsplaatsen als Dorestad en Utrecht de bestemming. Tegenwoordig zijn we meer geïnteresseerd in de groene rijkdommen van het Leidsche Rijn Park en in het plezier van het recreëren in en aan het water.

De aanleg van de Vikingrijn gebeurt in delen. De uitvoering van sommige delen kan al snel van start gaan omdat grote delen van de oorspronkelijke loop van de Oude Rijn nog aanwezig zijn en alleen maar hoeven te worden verbreed. Omdat er nu al veel werk wordt uitgevoerd in het Leidsche Rijn Park, kan het graafwerk voor de Vikingrijn gemakkelijk worden ingepast. Enkele zaken uit het ontwerp zijn aangepast. Zo zal in afwijking van het 'Programma Van Eisen Leidsche Rijn Park’ uit 2003, de Esdoornlaan blijven bestaan vanwege de cultuurhistorische waarde en de sociale betekenis van deze laan.
Provincie:
Tag(s):