maandag, 2. april 2007 - 15:52

Oudelande verkeersbordenvrij

Oudelande wordt verkeersbordenvrij. De gemeente Borsele haalt maandag in haar pittoreske dorp het eerste verkeersbord weg.De proef duurt een jaar. Als de situatie de dorpbewoners en gemeente goed bevalt, komen de borden niet meer terug en volgen misschien meer Borselse dorpen.

Het weghalen van de borden moet er voor zorgen dat het dorp er mooier uit gaat zien en dat de verkeersituatie veiliger wordt doordat met name automobilisten beter op gaan letten. De visie vanuit het project is dat niet een bord, maar de weg zelf dient te ‘vertellen’ welk gedrag van de weggebruiker wordt verlangd.

De gemeente haalt alle borden binnen de dertigkilometerzone weg uit het dorp. De andreaskruisen die de spoorwegovergang aanduiden blijven wel staan.

Het project is mede op het initiatief van de dorpsraad Oudelande in overleg met de gemeente opgestart. Een ingenieursbureau hielp bij de uitvoering. Het project is onder de noemer ‘De Karavaan’ uitgevoerd. Het project is begeleid door het ingenieursbureau Mobycon samen met het Keuningsinstituut en stichting Belvedere.

Na een voorbereidend onderzoek is uiteindelijk door het gemeentebestuur besloten om de verkeersborden voor een proeftijd van een jaar weg te halen. Daarna wordt bekeken of de situatie voorgoed wordt gewijzigd en of er andere dorpen in Borsele het voorbeeld van Oudelande gaan volgen.
Provincie:
Tag(s):