donderdag, 1. februari 2007 - 19:43

Ouderen in achterstandswijk drinken minder

Nijmegen

Ouderen in Oud-West blijken minder te drinken dan ouderen in Nijmeegse villawijken. Dit is een van de uitkomsten van de ouderenmonitor die de GGD in de regio Nijmegen heeft uitgevoerd. De lokale monitor voor de stad Nijmegen wordt woensdag 7 februari gepresenteerd in het GGD-gebouw.

Het ouderenonderzoek werd uitgevoerd bij ongeveer 1.500 zelfstandig wonende ouderen in de gemeente Nijmegen. Het onderzoek vond plaats in oktober en november 2005, waarna in 2006 de resultaten werden geïnventariseerd.

Negen thema’s zijn onderzocht: lichamelijke en psychische gezondheid, woonsituatie, woonomgeving en sociale omgeving, zorg- en welzijnsvoorzieningen, leefstijl (voeding en alcoholgebruik) en financiële problemen. Specifieke aandacht is besteed aan onderwerpen die deel uitmaken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), die op 1 januari 2007 van kracht is geworden.

Het aantal ouderen zal in Nederland de komende drie decennia met bijna een kwart toenemen. Om het regionale gezondheidsbeleid goed af te kunnen stemmen op de behoeften van de groeiende ouderendoelgroep voert de GGD eens per vier jaar een regionaal ouderenonderzoek uit. Nieuw dit keer zijn de gemeentelijke ouderenonderzoeken.

Een aantal gemeenten in de GGD-regio Nijmegen liet door de GGD een aanvullend ouderenonderzoek uitvoeren binnen de eigen gemeente. Nijmegen liet in dit kader ook de verschillen tussen de negen stadsdelen onderzoeken.
Provincie:
Tag(s):