vrijdag, 25. mei 2007 - 10:44

Ouderen zien minder dan nodig

Groningen

Bijna tweederde van de ouderen in zorginstellingen heeft een slechter zicht dan nodig. Ouderen vallen hierdoor sneller of lopen andere gevaren waardoor hun gezondheid sneller achteruit gaat. Wat in de praktijk aan verborgen slechtziendheid kan worden gedaan, is het onderwerp van de campagne het minisymposium OogzorgNu!

Uit onderzoek uit de koker van onder andere wereldgezondheidsorganisatie WHO blijkt dat vermijdbare slechtziendheid juist voorkomt bij mensen in verzorgings- en verpleeghuizen. Dat komt doordat oogproblemen te laat worden opgemerkt. Immers, de oudere bewoner is al in een beschermde omgeving. Problemen als vallen worden veelal niet direct gekoppeld aan slechter zicht. Daarnaast worden medicijnen die nodig zijn om (beginnende) oogkwalen onder controle te houden niet goed of onvoldoende toegediend, waardoor de problemen in een aantal gevallen zelfs verergeren.

Het is schokkend te noemen dat zeven op de tien ouderen met oogproblemen, onnodig slecht ziet. Vaak wordt gedacht dat het hoort bij het ouder worden, terwijl er wel degelijk iets aan te doen valt. Zeker in het geval van een oogziekte, waarbij verergering zelfs kan leiden tot blindheid. Reden voor een gezamenlijke campagne door het Nationaal Fonds Ouderenhulp, de Stichting Oogfonds Nederland en de Nederlandse Huisopticiens. In de campagne OogzorgNu! wordt aandacht gevraagd voor de vermijdbare slechtziendheid.
Provincie:
Tag(s):