donderdag, 18. januari 2007 - 13:21

Overdracht Zeeuwse wegen

Regio

Met ingang van 1 januari 2007 heeft de Provincie zo'n 60 kilometer weg van het Rijk overgenomen. Tegelijkertijd werd om en nabij 90 kilometer minder prominente provinciale weg overgedragen aan de waterschappen Zeeuws-Vlaanderen en Zeeuwse Eilanden.

Met de wegenruil is meer eenheid gebracht in de te beheren wegvakken: wegen van landelijk belang zijn van het Rijk, regionale wegen van de Provincie en lokale wegen buiten de bebouwde kommen van de waterschappen.

Van de rijkswegen die naar de Provincie zijn gekomen, liggen de meeste in Zeeuws-Vlaanderen; het gaat om de destijds vanaf de landsgrens toeleidende wegen naar de veerpleinen in Breskens en Perkpolder, respectievelijk de oude N58, nu N253, en de voormalige N60, nu N290, met een gezamenlijke lengte van 39 kilometer. Van de N61 in Oost-Zeeuws-Vlaanderen werd 13 kilometer (Terneuzen-Terhole) naar de Provincie overgeheveld.

In de hals van Zuid-Beveland kwam 5 kilometer van de N289 over. Met de wegen krijgt de Provincie van het Rijk een eenmalige bijdrage van een kleine 39 miljoen euro als afkoop voor het beheer en onderhoud, inclusief wat achterstallig onder-houd en vaste kosten voor personeel, samen 5 miljoen euro.

Ook bij de wegen die naar de waterschappen zijn gegaan, ligt het zwaartepunt in Zeeuws-Vlaanderen, ruim 68 kilometer. Onderdeel is daar ook de overdracht van het wegensteunpunt Zevenaar aan de Frankrijkweg in Terneuzen.

Voor het waterschap Zeeuwse Eilanden gaat het om een kleine 25 kilometer, waaronder de wegen Brouwershaven-Zonnemaire, Vrouwenpolder-Veere en West-kapelle-Domburg.
De bij de wegen horende parallelwegen en fietspaden zitten in de overdracht be-sloten.

De Provincie betaalt het waterschap Zeeuws-Vlaanderen ruim 23 miljoen euro en Zeeuwse Eilanden een kleine 10 miljoen euro. In dit bedrag is voor beide waterschappen een deel bedoeld voor het aanbrengen van nieuwe vormen van wegmarkering.
Provincie:
Tag(s):